Obchodné podmienky

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop, jednoducho, bezpečne a hlavne pohodlne. V nasledujúcom texte nájdete informácie, týkajúce sa podmienok nákupu v tomto Internetovom obchode.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej a Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.).

A) Kúpna zmluva

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním Objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím Objednávky dodávateľom. Toto prijatie Dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. Vzniknutú zmluvu (Vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Pred odoslaním Objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky kupujúci vložil, aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku".
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, Vrátane reklamačného Radu, a že s nimi súhlasí. Na tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením vlastnej objednávky upozornenýa má možnosť sa s nimi zoznámiť - s odvolaním sa na §273 Obchodného zákonníka
Akékoľvek Objednávky uskutočnenej cez objednávkový formulár, e-mailom alebo telefonicky sú záväzné.
Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke.

B) OBJEDNÁVKA

Objednávku tovaru vytvoríte postupom, ktorý je podrobné popísaný v návode AKO NAKUPOVAŤ. Minimálna hodnota objednávky je 15 €.
Po odoslaní objednávky Vám bude odoslané e-mailom jej potvrdenie. V prípade, že v tomto potvrdení nájdete nejake nezrovnalosti, kontaktujte nás okamžite e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že ste toto potvrdenie nedostali, znamená to, že ste chybne vyplnili fakturáčné údaje alebo chybne uviedli vasu e-mailovú adresu (najčastejší prípad).
Zásielky expedujeme vzdy v pondelok tzn, že Objednávky urobené od nedele do soboty, dostanete v utorok nasledujúceho týždňa
Objednávku možno stornovať do jednej hodíny po odoslaní objednávky.
V prípade, že tovar nie je skladom, VAS IHNEĎ vyrozumieme a dohodneme sa na ďalšom postupe.
Všetky ceny uvedené v našom e-shope sú vrátane DPH.
Ponukové ceny uvedené na stránkach www.herbalpharmacy.eu sú platné v okamihu objednania. Všetky ceny aj vrátane akčných platí do odvolania alebo vypredania zásob. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade náhlej zmeny kurzu CZK voči EUR alebo USD alebo neočakávané zmeny obchodných podmienok výrobcu či distribútora daného produktu. Vo výnimočných prípadoch náhlej zmeny ceny alebo možnosti dodania produktu od výrobcu (dodávateľa) je predávajúci oprávnený odmietnuť plnenie automaticky potvrdenej Objednávky

C) Zrušenie Objednávky zo  strany prevádzkovateĺa obchodu

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, nie je skladom alebo sa zmenila výrazným spôsobom cena tovaru
O zrušeniu či zmene v objednávke z vyššie uvedených dôvodov budete informovaný a ďalší postup bude po dohode s Vami.

D) Doručenie tovaru a spôsob úhrady

Spôsob platby bankovým prevodom. Údaje pre prevod nájdete pri potvrdzovaní objednávky pri pokladni a budú Vám zaslané e-mailom. Zásielky na Slovensko nemožno posielať na dobierku. 

Pri platbe bankovým prevodom na účet číslo: 2300790445/8330. 

IBAN: CZ4220100000002300790445

BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

zadajte prevod ako vnútroštátny a nebude Vám (zákazníkom zo Slovenska) účtovaný žiadny poplatok za cezhraničný prevod ani poplatok za konverziu celkovej sumy z eur na koruny.


Cena za prepravu na Slovensko podľa sadzobníka Zásielkovne.sk a je zobrazená vo vašom nákupnom košíku aj pri pokladni. Náklady na dopravu tovaru sa lišia podľa váhy balíka.

V každom balíčku je priložená faktúra, ktorú je nutné uschovať pre prípad reklamácie alebo vrátenie tovaru.
Ak si zásielku nevyzdvihnete a budete ju chcieť zaslať znova, je to možné jedine po uhradeniu platby za opätovné doručenie vopred.

Zásielka Vám bude doručená druhý pracovný deň od expedície zásielky (utorok) na Vami vybranú pobočku Zasilkovne a bude tam uložená 7 dní. Potom sa v pripade nevyzdvihnutia vracia naspäť.

E) PREVZATIE ZÁSIELKY - reklamácie mechanického poškodenia

Zákazník je povinný pri prevzatí skontrolovať, či obal zásielky nie je poškodený. V prípade, že balík príde viditeľne poškodený, kedy je teda predpoklad, že tovar môže byť poškodený, nepreberajte tento balík od dopravcu. Dopravca je s Vami povinný spísať protokol o zistení nedostatku a zásielka bude doručená späť odosielateľovi.
Skutočnosť o nájdenej závade pri doručení a spísaní protokolu nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, napr. novom zaslaní tovaru.
Na neskoršiu reklamáciu závady (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúci tovar v balíku apod.) zistené až mimo pobočku doručovateľa, nie je možno brať ohľad.

F) VRÁTENIE TOVARU

Tovar je možné do 14 dní od prevzatia zásielky vrátiť bez udania dôvodu. Tovar musí byť úplne schopný ďalšieho predaja.
O vráteniu tovaru nás informujte prostredníctvom e-mailu objednavky@herbalpharmacy.eu alebo telefonicky +420 602470570.
S tovarom musí byť vrátený aj doklad o nákupe, bez neho nebude prevzatie tovaru a následné vrátenie peňazí vybavené.
Po kontrole stavu a kompletnosti tovaru Vám budú peniaze vrátené bankovým prevodom na Váš účet. Pre tento prípad pripíšte číslo vášho účtu a kód banky.
Tovar zasielajte ako cenný balík, zásielky na dobierku nebudú prijaté.

I) REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil príp. vady. a tieto nám bezodkladne hlásiť. Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Za vady zavinené prepravcom neručíme. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a z.č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním
d) na vady, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena

Postup pri reklamácii:

  1. Informujte nás o reklamácii e-mailom objednavky@herbalpharmacy.eu, či telefonicky +420 602470570

  2. Uveďte meno, priezvisko, adresu a dôvod reklamácie

  3. Tovar zasielajte ako cenný balík, zásielky na dobierku nebudú prijaté

  4. S tovarom musí byť vrátená tiež faktúra, bez nej nebude reklamácia vybavená


Ďakujeme Vám za prečítanie týchto obchodných podmienok. Ďalšie otázky radi zodpovieme e-mailom alebo telefonicky.
Prajeme Vám radosť pri nakupovaní z pokoja a pohodlia domova.

Herbal Pharmacy
MUDr. Petra Kešnerová 
Vančurova 1548 
27259 Kladno 
IČ 01247051 zapsáno v ŽR

______________________________________________________________________________________________________________________

Príloha č.1 Obchodných podmienok

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zmluva o spracovaní osobných údajov uzavretá podľa čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie")

1. Predmet a účel zmluvy

1.1. Odosielateľ (ďalej len ako "Správca") a prepravca (ďalej len ako "Spracovateľ") na základe zmluvného vzťahu, ktorého je táto zmluva prílohou, spolupracujú v oblasti obstaranie prepravy Zásielok z Miesta odoslania do Miesta doručenia, vrátane vykonania ďalších úkonov s prepravou súvisiacich (ďalej len "Služby").

V rámci tejto spolupráce dochádza či môže dochádzať k odovzdaniu osobných údajov Príjemcov, kedy účel ich spracovania a finančné prostriedky (ako súčasť ceny za Služby na také spracovanie) určuje a poskytuje Správca a Spracovateľ osobné údaje pre Správca ďalej spracováva, a to výhradne za účelom obstaranie doručenie Zásielky podľa uzavretej zmluvy so Správcom, a v medziach tejto zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej len Zmluva ").

2. Spracovanie osobných údajov

2.1. Prepravca vystupuje ako spracovateľ osobných údajov pre správcov osobných údajov - Odosielateľa a je pre neho oprávnený a spracovávať nasledujúce osobné údaje Príjemcov:

• meno a priezvisko

• kontaktné údaje

O adresa

O e-mailová adresa

O telefónne číslo

• informácie o identifikácii zásielky v nevyhnutnom rozsahu (ďalej len "Osobné údaje")

2.2. Spracovateľ pre správcov nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov.

2.3. Sprístupnenie Osobných údajov prebieha tak, že Spracovateľ zaistí Správcovi prístup do Informačného systému, v ktorom je umiestnená databáza určená na zhromažďovanie vyššie uvedených Osobných údajov za účelom umožnenia poskytnutia Služieb.

2.4. Správca do Informačného systému spolu s vložením elektronických dát o zásielke uvedie tiež Osobné údaje, ktoré sú pre umožnenie poskytovania Služieb Spracovateľom nevyhnutné.

2.5. Spracovateľ osobné údaje spracuje len za účelom umožnenia poskytnutia Služieb. Správca je oprávnený rozšíriť účel spracovania v súlade so zákonom, kedy pokyn na ďalšie spracovanie možno Spracovateľovi oznámené len písomnou formou - za tú sa považuje taktiež e-mailová komunikácia zmluvných strán adresovaná oprávneným osobám.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Spracovateľ sa zaväzuje prijať technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré majú zamedziť

neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Osobným údajom, ich zmene, zničeniu, strate či inému neoprávnenému nakladanie s Osobnými údajmi. Spracovateľ sa zaväzuje najmä:

a) používať zabezpečený prístup do PC, kedy prístupy do PC budú známe iba Spracovateľovi

b) používať zabezpečený prístup do databázy osobných údajov, prístupy je povinný Spracovateľ zadávať tak, aby neboli zobrazené, neukladali sa, neboli sprístupnené tretej osobe

c) užívať vhodné prostriedky zabezpečenia, napr. šifrovanie alebo iné vhodné a potrebné prostriedky vždy v závislosti na konkrétnom rokovaní a dátach

d) neumožniť prístup k údajom tretím osobám, pokiaľ tento prístup nebude písomne ​​schválený Správcom alebo neplynie z tejto Zmluvy

e) dodržiavať mlčanlivosť ohľadne údajov

3.2. Spracovateľ sa zaväzuje taktiež:

a) spracovávať Osobné údaje len v takej podobe, v akej mu boli poskytnuté Správcom

b) spracovávať iba Osobné údaje za účelom vymedzeným touto zmluvou a len v rozsahu potrebnom pre naplnenie tohto účelu

c) nesdružovat Osobné údaje, ktoré boli získané na rozdielne účely

d) uchovávať Osobné údaje len po dobu, ktorá je uvedená v informačnej povinnosti alebo v súhlase Príjemca, ak nie je to v rozpore so Zpracovatelovými oprávnenými záujmami.

3.3. Spracovateľ i Správca sú povinní zabezpečiť, aby zamestnanci a iné osoby Spracovateľom poverenej na spracovanie Osobných údajov tieto spracovávali len v rozsahu a za účelom podľa tejto zmluvy a podľa Nariadenia.

3.4. Spracovateľ sa zaväzuje na výzvu Správca opraviť, aktualizovať, zmazať alebo premiestniť Osobný údaj podľa pokynu Správca bez zbytočného odkladu od takejto výzvy.

3.5. V prípade, že námietka dotknutej osoby podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenie určená Spracovateľovi bude uznaná za oprávnenú, zaväzuje sa Spracovateľ odstrániť bezodkladne od písomnej výzvy Správca závadný stav. Za písomnú sa považuje taktiež emailová komunikácia strán.

3.6. Spracovateľ je povinný pri plnení povinností zo Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, riadiť sa pokynmi Správca a konať v súlade so záujmami Správca. Ak Spracovateľ zistí, že Správca porušuje povinnosti Správca uloženej Nariadením, je povinný túto skutočnosť Správcovi bezodkladne oznámiť.

3.7. Správca súhlasí s tým, že Spracovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov ďalšieho spracovateľa bez dodatočného výslovného konkrétneho povolenia správcu (ďalej len "Podzpracovatel"). Všetci Podzpracovatelé spracúvajú Osobné údaje Príjemcov len v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie zmluvy - teda obstaranie a poskytnutie Služby. Ak je to možné, pracujú Podzpracovatelia miesto Osobných údajov iba s pseudonymizovanými osobnými údajmi slúžiace na identifikáciu Príjemca, ako je napr. pridelené číslo Zásielky. Ak má Zásielka Miesto doručenie mimo územia EÚ, súhlasí Odosielateľ s odovzdaním Osobných údajov Podzpracovateli so sídlom mimo územia EÚ. Spracovateľ momentálne využíva nasledujúce Podzpracovatele:

a) Informačný systém prevádzkovaný spoločnosťou PACKET s.r.o., IČO: 03672395;

b) Dopravca, ktorých služby sú potrebné pre poskytovanie jednotlivých Služieb

c) Výdajné miesta (zoznam konkrétnych výdajných miest dostupný tu), ktorých služby sú potrebné pre poskytovanie Služieb

d) Ďalšie podzpracovatelé, ktorých využitie je potrebné pre poskytovanie Služieb.

Spracovateľ informuje Správca o všetkých Podzpracovatelech, ktoré zamýšľa poveriť spracovaním osobných údajov a poskytne tak Správcovi príležitosť vysloviť voči prijatiu týchto Podzpracovatelů námietky.

Nevyjadrí Ak Správca svoje námietky voči Podzpracovatelům, je Spracovateľ oprávnený Podzpracovatele spracovaním osobných údajov poveriť. Námietky je Správca oprávnený vyjadriť len do odovzdania Zásielky na obstaranie prepravy Spracovateľovi a vyjadrenie námietok podľa predchádzajúcej vety má rovnaké účinky ako odstúpenie od zmluvy zo strany Správcu vo vzťahu ku konkrétnej zásielke, ktoré sa námietky voči Podzpracovatelům týkajú. Ak Spracovateľ zapojí Podzpracovatele, aby vykonal určité činnosti spracovania, musí byť tomuto Podzpracovateli uložené na základe zmluvy rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, aké sú uvedené v tejto zmluve a v nariadení. Ak neplní uvedený Podzpracovatel svoje povinnosti v oblasti ochrany údajov, zodpovedá Správcovi za plnenie povinností dotknutého Podzpracovatele Spracovateľ.

3.8. Spracovateľ sa zaväzuje poskytnúť Správcovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti stanovené touto zmluvou alebo Nariadením týkajúce sa osobných údajov.

3.9. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnosť a podklady pre zabezpečenie bezproblémové a efektívne realizácie tejto zmluvy, a to najmä v prípade rokovaní s Úradom na ochranu osobných údajov alebo s inými verejnými orgánmi.

 

4. Mlčanlivosť

4.1. Spracovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o spracúvaných osobných údajov, najmä ich nesmie zverejňovať, šíriť, či odovzdávať ďalším osobám mimo osoby v zamestnaneckom pomere so Spracovateľom alebo iným oprávneným osobám, ktoré sú spracovaním Osobných údajov poverené. Spracovateľ je povinný zabezpečiť, aby aj jeho zamestnanci a iné oprávnené osoby dodržiavali záväzok mlčanlivosti. Táto povinnosť Spracovateľa trvá aj po skončení tohto zmluvného vzťahu. Spracovateľ je ďalej povinný zachovávať mlčanlivosť o bezpečnostných opatreniach prijatých na zabezpečenie ochrany osobných údajov, a to aj po skončení tohto zmluvného vzťahu.

 

5. Zodpovednosť

5.1. Ak poruší Spracovateľ jeho povinnosti založené Zmluvou alebo Nariadením, zodpovedá za všetku škodu ním zavinenú. Spracovateľ zodpovedá aj za škodu spôsobenú porušením tejto zmluvy zamestnancami Spracovateľa.

 

6. Trvanie zmluvy

6.1. Táto zmluva je účinná po dobu účinnosti zmluvy, ktorej je táto zmluva prílohou.

6.2. V prípade akéhokoľvek ukončenia tejto Zmluvy či ukončenie spracovania Osobných údajov je Spracovateľ povinný vykonať likvidáciu Osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté na základe tejto zmluvy.

6.3. Odosielateľ berie na vedomie, že Spracovateľ je oprávnený si dané Osobné údaje Príjemcov uchovávať po dobu 3 rokov od ich vloženia do Informačného systému na účely obrany jeho práv a povinností. Takéto uchovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie. Proti takémuto spracovanie má Príjemca podľa čl. 21 Nariadenie vzniesť námietku na kontaktnú adresu Spracovateľa.